En el cas que en qualsevol de les extraccions un número coincideixi amb un altre extret anteriorment, s'adjudicarà a aquest el premi major i es realitzarà una nova extracció per determinar el número guanyador del premi inferior.

Els sortejos, els duu a terme el personal de Sortejos de l'Entitat i serà auditat per una empresa externa.